Użytkowniku, ten serwis internetowy korzysta z plików cookies (ciasteczek). Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

 

Bezpieczeństwo informacji

Dostosowanie firmy do obowiązujących wymogów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Opracowanie odpowiednich instrukcji i procedur, szkolenia dla właścicieli firm i pracowników.

Audyty zgodności, weryfikacja istniejącej lub tworzenie nowej wymaganej prawem dokumentacji.

Bezpieczeństwo informatyczne - weryfikacja stanu istniejących zabezpieczeń dotyczących infrastruktury informatycznej.

zgodość z prawem, prawo autorskie

Audyt

 

Przeprowadzamy audyt w kontekście bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w celu zdefiniowania obecnego stanu i wprowadzenia ewentualnych działań korygujących.

Audyty wykonywane są w odniesieniu do obowiązujacych ustaw, rozporządzeń oraz przyjętych standardów bezpieczeństwa i obejmują swoim zakresem kontrolę przetwarzanych danych zarówno metodą tradycyjną oraz elektroniczną - przy użyciu technologii informatycznych.

Dokumentacja

 

Wykonujemy dokumentację dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych w firmie. Każda dokumentacja jest tworzona indywidualnie na podstawie przeprowadzonego wcześniej audytu oraz z uwzględnieniem konkretnej branży. W skład dokumentacji wchodzą między innymi:

  • Polityka Bezpieczeństwa,
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym,
  • instrukcja postępowania z incydentami bezpieczeństwa,
  • upoważnienia do przetwarzania danych osbowych
  • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

Szkolenia pracowników

 

Obowiązkiem administratora danych jest zapoznaie pracowników z obowiązującymi przepisami przed dopuszczeniem ich do przetwarznia tych danych.

Przeprowadzamy szkolenia w ramach których poruszane są zagadnienia z obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Przedstawiane są zasady, zagrożenia oraz dobre praktyki podczas przetwarzania danych osobowych w codziennej pracy przy użyciu systemów informatycznych jak i w trakcie bezpośrednich kontaktów z klientami.

Bezpieczeństwo informatyczne

 

Aby sprostać wymogom bezpieczeństwa informacji danych przetwarzanych elektronicznie, niezbędne jest użycie odpowiednich technologii informatycznych zapewniających, że przetwarzane dane są właściwie zabezpieczone oraz podlegają kontroli i właściwemu zarządzaniu.

Wykonujemy audyt infrastruktury informatycznej w celu zlokalizowania potencjalnych zagrożeń a wprzypadku przetwarzania danych osobowych braku zgodnosci z obowiazujacymi przepisami.

Wdrażamy rozwiązania techniczne i programowe zapewniające bezpieczne przetwarzanie danych.

Korzyści z przeprowadzonych zmian

Gwarancja przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem

Zabezpieczenie zbiorów danych przed utratą oraz dostępem przez osoby nieuprawnione

Większa świadomość pracowników poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń

Optymalizacja pracy poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur i instrukcji

Optymalizacja infrastruktury informatycznej jako następstwo wykonanego audytu

Pozytywny wizerunek firmy dla klientów i partnerów biznesowych

Minimalizacja możliwości wycieku ważnych danych firmowych, niekoniecznie danych osobowych

Bezpieczeństwo danych - gwarancją jakości procesu działania firmy